Antagningspoäng för Ädelstensteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85069

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.52 10.64 0.40 0.00
Urval 2 12.65 12.15 0.50 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ädelstensteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 11.52 i urvalsgrupp BI, 10.64 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 83 personer till Ädelstensteknik vid Luleå tekniska universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 9 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå