Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning gymnasieskolan, samhällskunskap-historia vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84576

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.53 0.60
Urval 2 11.80 0.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning gymnasieskolan, samhällskunskap-historia på Luleå tekniska universitet 15.53 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 81 personer till Ämneslärare, inriktning gymnasieskolan, samhällskunskap-historia vid Luleå tekniska universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå