Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-engelska (Piteå-Luleå) vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84571

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20
Urval 2 19.20
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-engelska (Piteå-Luleå) på Luleå tekniska universitet 19.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 13 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-engelska (Piteå-Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå