Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - historia vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83068

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60
Urval 2 18.60
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - historia på Luleå tekniska universitet 18.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 3 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - historia vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå