Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-historia (Piteå-Luleå) vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84572

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10
Urval 2 19.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-historia (Piteå-Luleå) på Luleå tekniska universitet 17.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 16 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-historia (Piteå-Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå