Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Engelska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83022

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90
Urval 2 17.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Engelska på Luleå tekniska universitet 17.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 21 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Engelska vid Luleå tekniska universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå