Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Engelska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83020

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 0.70 99.99
Urval 2 19.48 0.70 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Engelska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 23 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Engelska vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 5 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå