Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Fysik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83016

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 0.80
Urval 2 14.90 17.67 0.80
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Fysik på Luleå tekniska universitet 14.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 42 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Fysik vid Luleå tekniska universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå