Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Samhällskunskap - Historia vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83024

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 0.65
Urval 2 12.17 0.10 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Samhällskunskap - Historia på Luleå tekniska universitet 18.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 99 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Samhällskunskap - Historia vid Luleå tekniska universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå