Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Engelska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83019

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 18.02 0.95 0.00
Urval 2 14.70 18.02 0.65
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Engelska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 18.02 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 89 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Engelska vid Luleå tekniska universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå