Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Historia vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83021

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 14.91 0.90
Urval 2 11.50 14.91 0.45
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Historia på Luleå tekniska universitet 16.25 i urvalsgrupp BI, 14.91 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 69 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Historia vid Luleå tekniska universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå