Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-engelska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84569

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.95 1.15 99.99
Urval 2 13.95 1.15 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-engelska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 31 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-engelska vid Luleå tekniska universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.43 1.40 0.00
Urval 2 1.40
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-engelska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.43 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 29 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-engelska vid Luleå tekniska universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå