Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-fysik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84564

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.15 15.05 1.55
Urval 2 19.00 1.55
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-fysik på Luleå tekniska universitet 22.15 i urvalsgrupp BI, 15.05 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 39 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-fysik vid Luleå tekniska universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 0.60
Urval 2 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-fysik på Luleå tekniska universitet 18.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 32 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-fysik vid Luleå tekniska universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå