Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84568

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 0.60
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia på Luleå tekniska universitet 19.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 16 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå