Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83066

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 0.70 0.00
Urval 2 12.15 0.35
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2017 sökte 76 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia vid Luleå tekniska universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.79 15.54 1.05 0.00
Urval 2 14.00 15.54 0.80 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.79 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 91 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia vid Luleå tekniska universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå