Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84577

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 15.20 1.20 0.00
Urval 2 17.86 15.20 0.50
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 75 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska vid Luleå tekniska universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 15.19 0.70 0.00
Urval 2 17.15 15.08 0.65
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 76 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska vid Luleå tekniska universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 14.59 0.80 0.00
Urval 2 13.10 14.59 0.80
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 14.59 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 56 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska vid Luleå tekniska universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå