Antagningspoäng för Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84578

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 52 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia vid Luleå tekniska universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.21 14.17 0.85 0.00
Urval 2 15.09
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.21 i urvalsgrupp BI, 14.17 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 63 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia vid Luleå tekniska universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.03 16.20 0.80
Urval 2 16.15 10.85 0.80 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia på Luleå tekniska universitet 16.03 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 59 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia vid Luleå tekniska universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 1.00
Urval 2 10.58 1.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia på Luleå tekniska universitet 15.65 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 58 personer till Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia vid Luleå tekniska universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå