Antagningspoäng för Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-82736

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.60 0.30 0.00 3.00
Urval 2 15.62 16.31 0.30 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

689

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 689 personer till Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 207 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 15 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 8 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.34 15.46 0.40 0.00 3.00
Urval 2 14.30 15.46 0.40 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.34 i urvalsgrupp BI, 15.46 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

593

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 593 personer till Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 178 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 18 var män och 144 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 8 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.41 16.30 0.55 0.00 3.00
Urval 2 14.20 15.26 0.50 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.41 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

649

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

90

Under HT2018 sökte 649 personer till Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 161 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 15 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 13 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 17.28 0.75 3.50
Urval 2 15.40 16.66 0.60 3.50
För höstterminen år 2017 hade Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

762

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 762 personer till Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 207 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 10 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 7 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 17.01 0.75 4.00
Urval 2 15.48 16.18 0.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 17.01 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

767

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 767 personer till Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 162 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 10 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 9 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 18.10 0.90 4.00
Urval 2 16.90 17.66 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

818

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 818 personer till Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 180 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 6 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 7 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 17.95 0.85 4.00
Urval 2 16.24 16.59 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

773

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 773 personer till Arbetsterapeut vid Luleå tekniska universitet varav 155 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 5 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 8 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå