Antagningspoäng för Basår vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-78008

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.00 10.96 0.15 3.00
Urval 2 9.00 10.96 0.15
För höstterminen år 2014 hade Basår vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 9.00 i urvalsgrupp BI, 10.96 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

315

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 315 personer till Basår vid Luleå tekniska universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 41 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 33 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå