Antagningspoäng för Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85050

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.19 12.60 0.20 99.99 0.00
Urval 2 9.19 12.60 0.35 99.99
Höstterminen år 2016 hade Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 9.19 i urvalsgrupp BI, 12.60 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 98 personer till Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri vid Luleå tekniska universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 41 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 25 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.30 11.80 0.30 0.00
Urval 2 10.60 11.80 0.30 99.99
För höstterminen år 2015 hade Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 11.30 i urvalsgrupp BI, 11.80 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 128 personer till Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri vid Luleå tekniska universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 43 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 33 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.68 14.15 0.30 2.00
Urval 2 11.50 10.21 0.10
För höstterminen år 2014 hade Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.68 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 178 personer till Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri vid Luleå tekniska universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 42 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 37 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå