Antagningspoäng för Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85051

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.50 14.52 0.60 99.99 0.00
Urval 2 11.50 14.52 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 11.50 i urvalsgrupp BI, 14.52 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 42 personer till Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri vid Luleå tekniska universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 14 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 9 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.40 15.11 0.50 99.99 3.00
Urval 2 10.40 0.50 99.99
Höstterminen år 2015 hade Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 10.40 i urvalsgrupp BI, 15.11 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 61 personer till Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri vid Luleå tekniska universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 28 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 14 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.98 10.21 0.10 99.99 0.00
Urval 2 10.98 0.15 99.99
Höstterminen år 2014 hade Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 10.98 i urvalsgrupp BI, 10.21 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

26

Under HT2014 sökte 83 personer till Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri vid Luleå tekniska universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 33 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 19 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå