Antagningspoäng för Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85062

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.11 16.42 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.15 16.42 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.11 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 221 personer till Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 40 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 33 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.21 15.35 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.21 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

33

Under HT2018 sökte 198 personer till Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 31 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 20 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 16.50 1.10
Urval 2 15.82 14.30 1.05
Under terminen HT2017 hade utbildningen Brandingenjör på Luleå tekniska universitet 15.96 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

36

Under HT2017 sökte 199 personer till Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 28 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 27 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.96 1.10
Urval 2 17.50 17.96 1.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Brandingenjör på Luleå tekniska universitet 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 296 personer till Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 29 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 27 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.80 1.25 3.50
Urval 2 16.98 17.00 1.15 3.50
För höstterminen år 2015 hade Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 303 personer till Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 27 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 26 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 19.20 1.20
Urval 2 17.70 17.98 1.20
Under terminen HT2014 hade utbildningen Brandingenjör på Luleå tekniska universitet 17.83 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

320

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 320 personer till Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 29 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 22 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå