Antagningspoäng för Bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85036

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.44 13.23 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 12.44 i urvalsgrupp BI, 13.23 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under VT2018 sökte 112 personer till Bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 43 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 31 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.50 0.65 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2017 sökte 102 personer till Bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 26 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 17.81 0.95 0.00
Urval 2 14.70 14.79 0.75
Vårterminen år 2016 hade Bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under VT2016 sökte 172 personer till Bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 17 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.32 16.30 0.75 0.00
Urval 2 16.03 16.30 0.75
Vårterminen år 2015 hade Bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.32 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under VT2015 sökte 165 personer till Bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 27 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.60 0.60
Urval 2 13.80 13.70 0.35
Under terminen VT2014 hade utbildningen Bygg och anläggning på Luleå tekniska universitet 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 148 personer till Bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 26 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå