Antagningspoäng för Civilekonom vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80026

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.21 16.06 0.70 0.00 0.00
Urval 2 15.30 15.74 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilekonom vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.21 i urvalsgrupp BI, 16.06 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

802

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

130

Under HT2020 sökte 802 personer till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet varav 118 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 102 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 88 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.93 14.37 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilekonom vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.93 i urvalsgrupp BI, 14.37 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

644

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

120

Under HT2019 sökte 644 personer till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 98 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 76 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.99 0.90 0.00 0.00
Urval 2 15.50 16.10 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilekonom vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

918

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 918 personer till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet varav 102 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 72 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 49 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 17.55 1.00 0.00
Urval 2 16.55 16.31 0.90
För höstterminen år 2017 hade Civilekonom vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1049

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

95

Under HT2017 sökte 1049 personer till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet varav 131 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 63 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 45 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 16.29 1.00 0.00
Urval 2 16.50 16.29 0.95
För höstterminen år 2016 hade Civilekonom vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1101

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

95

Under HT2016 sökte 1101 personer till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet varav 120 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 59 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 45 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.40 1.05 0.00
Urval 2 17.51 16.55 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilekonom vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1176

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 1176 personer till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet varav 125 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 54 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 48 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.95 1.10 0.00
Urval 2 17.70 16.80 1.00
För höstterminen år 2014 hade Civilekonom vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1289

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

77

Under HT2014 sökte 1289 personer till Civilekonom vid Luleå tekniska universitet varav 138 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 42 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 37 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå