Antagningspoäng för Datornätverk vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87005

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.17 13.97 0.60 4.00
Urval 2 10.70 11.37 0.50 99.99
För höstterminen år 2016 hade Datornätverk vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.17 i urvalsgrupp BI, 13.97 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 169 personer till Datornätverk vid Luleå tekniska universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 45 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 39 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 13.70 0.55 0.00
Urval 2 12.20 11.20 0.20 2.00
För höstterminen år 2015 hade Datornätverk vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 13.70 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

43

Under HT2015 sökte 198 personer till Datornätverk vid Luleå tekniska universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 46 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 40 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 13.00 0.35 3.00
Urval 2 11.30 11.12 0.30 99.99 2.00
För höstterminen år 2014 hade Datornätverk vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 13.00 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

46

Under HT2014 sökte 202 personer till Datornätverk vid Luleå tekniska universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 52 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 43 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå