Antagningspoäng för Digital tjänsteutveckling, kandidat vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 14.55 0.65 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Digital tjänsteutveckling, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

34

Under HT2017 sökte 146 personer till Digital tjänsteutveckling, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 29 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 26 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 13.45 0.75 0.00
Urval 2 13.25 13.04 0.65
För höstterminen år 2016 hade Digital tjänsteutveckling, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 13.45 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 158 personer till Digital tjänsteutveckling, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 32 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 28 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.69 14.32 0.70 3.00
Urval 2 13.70 13.45 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Digital tjänsteutveckling, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.69 i urvalsgrupp BI, 14.32 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 210 personer till Digital tjänsteutveckling, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 31 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 26 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.80 0.60
Urval 2 11.80 13.36 0.60
Under terminen HT2014 hade utbildningen Digital tjänsteutveckling, kandidat på Luleå tekniska universitet 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 160 personer till Digital tjänsteutveckling, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 36 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 31 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå