Antagningspoäng för Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87410

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.60 1.20 0.00 4.00
Urval 2 17.08 17.91 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

632

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 632 personer till Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) vid Luleå tekniska universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 20 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 27 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 17.01 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.30 16.40 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 17.01 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

458

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 458 personer till Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) vid Luleå tekniska universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 24 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå