Antagningspoäng för Digital tjänsteutveckling, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87409

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35 15.08 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Digital tjänsteutveckling, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.35 i urvalsgrupp BI, 15.08 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 108 personer till Digital tjänsteutveckling, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 18 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.08 14.15 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Digital tjänsteutveckling, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 12.08 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 115 personer till Digital tjänsteutveckling, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 24 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 24 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå