Antagningspoäng för Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80023

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.49 14.75 0.30 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.49 i urvalsgrupp BI, 14.75 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

340

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 340 personer till Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 30 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 27 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 14.43 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.38 i urvalsgrupp BI, 14.43 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

547

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 547 personer till Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 51 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 40 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.79 15.79 0.85 0.00
Urval 2 13.65 15.58 0.70
För höstterminen år 2017 hade Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.79 i urvalsgrupp BI, 15.79 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

302

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 302 personer till Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 19 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.83 15.37 0.85 0.00
Urval 2 14.47 14.93 0.60
För höstterminen år 2016 hade Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.83 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

302

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 302 personer till Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 19 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.61 0.90
Urval 2 15.56 13.89 0.80
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ekonomie, kandidat på Luleå tekniska universitet 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.61 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 318 personer till Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 18 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 16.92 0.95 0.00
Urval 2 15.70 16.23 0.80
För höstterminen år 2014 hade Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

361

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 361 personer till Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 18 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 12 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.70 1.10 0.00
Urval 2 16.75 16.76 1.10
Vårterminen år 2014 hade Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

643

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 643 personer till Ekonomie, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 24 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå