Antagningspoäng för Förskollärare vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84000

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.45 0.00 0.00 3.00
Urval 2 11.70 13.88 0.00 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Förskollärare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

616

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

100

Under VT2018 sökte 616 personer till Förskollärare vid Luleå tekniska universitet varav 188 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 3 var män och 152 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 2 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.80 0.25 3.00
Urval 2 12.10 14.08 2.00
Vårterminen år 2017 hade Förskollärare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

625

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

120

Under VT2017 sökte 625 personer till Förskollärare vid Luleå tekniska universitet varav 211 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 8 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 5 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.69 14.30 0.20 3.00
Urval 2 10.58 9.22 0.20 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.69 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

403

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

92

Under HT2016 sökte 403 personer till Förskollärare vid Luleå tekniska universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 11 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 92 personer varav 7 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.12 0.50 3.00
Urval 2 15.00 15.37 0.30 3.00
Vårterminen år 2016 hade Förskollärare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.12 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

639

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under VT2016 sökte 639 personer till Förskollärare vid Luleå tekniska universitet varav 204 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 3 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 3 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.96 15.27 0.35 3.00
Urval 2 13.15 13.14 0.15 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.96 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

422

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

78

Under HT2015 sökte 422 personer till Förskollärare vid Luleå tekniska universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 6 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 6 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.38 0.45 4.00
Urval 2 15.70 15.96 0.25 3.00
Vårterminen år 2015 hade Förskollärare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.38 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

607

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under VT2015 sökte 607 personer till Förskollärare vid Luleå tekniska universitet varav 195 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 6 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 6 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.16 0.40 4.00
Urval 2 14.30 14.00 0.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 428 personer till Förskollärare vid Luleå tekniska universitet varav 123 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 12 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.89 16.33 0.35 4.00
Urval 2 14.65 14.73 0.10 4.00
Vårterminen år 2014 hade Förskollärare vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.89 i urvalsgrupp BI, 16.33 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

664

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under VT2014 sökte 664 personer till Förskollärare vid Luleå tekniska universitet varav 167 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 6 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 4 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå