Antagningspoäng för Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84562

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.13 14.71 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.13 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

443

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 443 personer till Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet varav 123 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 4 var män och 105 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 6 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 15.68 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 14.87 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

420

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 420 personer till Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 5 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 5 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 14.53 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 14.53 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

471

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 471 personer till Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet varav 125 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 10 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 6 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 16.49 0.45 3.50
Urval 2 14.20 15.94 0.10 3.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 16.49 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

585

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 585 personer till Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet varav 125 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 8 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 6 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.44 16.57 0.65 4.00
Urval 2 15.42 16.10 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.44 i urvalsgrupp BI, 16.57 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

530

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

52

Under HT2016 sökte 530 personer till Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet varav 134 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 3 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 4 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 18.20 0.60 4.00
Urval 2 15.70 18.20 0.45 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

454

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

52

Under HT2015 sökte 454 personer till Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet varav 132 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 4 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 3 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 16.23 0.10 0.00
Urval 2 11.58 12.30 0.10 99.99
För höstterminen år 2014 hade Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 16.23 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 211 personer till Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 3 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå