Antagningspoäng för Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84563

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 13.75 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 352 personer till Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 13 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 20 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.55 14.23 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.55 i urvalsgrupp BI, 14.23 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

398

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 398 personer till Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 22 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 20 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.79 16.32 0.35 4.00
Urval 2 14.68 16.32 0.40
För höstterminen år 2017 hade Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.79 i urvalsgrupp BI, 16.32 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

436

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 436 personer till Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.78 0.65 0.00
Urval 2 14.90 14.73 0.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

369

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 369 personer till Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 13 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 10 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.10 0.65 4.00
Urval 2 15.41 15.37 0.40 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

44

Under HT2015 sökte 318 personer till Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 7 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.37 14.95 0.40 0.00
Urval 2 11.20 14.95 0.65 99.99
För höstterminen år 2014 hade Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.37 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 122 personer till Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 5 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå