Antagningspoäng för Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-82742

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.00 0.00 0.00 3.00
Urval 2 11.96 13.36 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

362

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 362 personer till Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 15 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 9 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.86 15.55 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.05 15.12 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.86 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

329

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 329 personer till Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 9 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.43 17.09 0.45 0.00 3.00
Urval 2 12.90 15.79 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.43 i urvalsgrupp BI, 17.09 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 426 personer till Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 6 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 5 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 16.46 0.70 3.00
Urval 2 15.10 15.65 0.20 3.00
För höstterminen år 2017 hade Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

459

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 459 personer till Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 12 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.62 0.70 3.00
Urval 2 15.20 16.57 0.60 2.50
För höstterminen år 2016 hade Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

418

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 418 personer till Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 3 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 2 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.20 0.80 3.00
Urval 2 16.22 16.70 0.55 3.00
För höstterminen år 2015 hade Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

520

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

43

Under HT2015 sökte 520 personer till Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet varav 124 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 7 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.66 0.75 4.00
Urval 2 16.28 17.66 0.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.66 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

492

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 492 personer till Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet varav 126 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 6 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 3 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå