Antagningspoäng för Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85053

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 12.10 0.65 99.99 0.00
Urval 2 12.10 0.65 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 12.10 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 75 personer till Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 18 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 13 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.93 11.73 0.45
Urval 2 14.60 11.73 0.45 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik på Luleå tekniska universitet 13.93 i urvalsgrupp BI, 11.73 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 113 personer till Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 26 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 20 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 14.15 0.50 99.99
Urval 2 13.00 14.65 0.50 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

41

Under HT2014 sökte 135 personer till Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 44 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 35 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå