Antagningspoäng för Högskoleingenjör Bilsystemteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-88030

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 12.64 0.65 99.99
Urval 2 15.60 14.45 0.65 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör Bilsystemteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 12.64 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 129 personer till Högskoleingenjör Bilsystemteknik vid Luleå tekniska universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 30 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 13 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 15.54 0.55 0.00
Urval 2 12.75 13.35 0.70 99.99
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör Bilsystemteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

29

Under HT2015 sökte 168 personer till Högskoleingenjör Bilsystemteknik vid Luleå tekniska universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 44 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 28 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.02 13.63 0.55 99.99 0.00
Urval 2 13.02 13.63 0.70 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör Bilsystemteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.02 i urvalsgrupp BI, 13.63 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

24

Under HT2014 sökte 125 personer till Högskoleingenjör Bilsystemteknik vid Luleå tekniska universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 41 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 22 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 1% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå