Antagningspoäng för Högskoleingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87008

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.82 14.85 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.82 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 226 personer till Högskoleingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 43 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 43 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 14.20 0.95 0.00 0.00
Urval 2 13.32 14.20 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 236 personer till Högskoleingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 37 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 29 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.83 15.41 0.95 0.00
Urval 2 15.68 15.41 0.95
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.83 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 267 personer till Högskoleingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 34 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.57 0.95 0.00
Urval 2 15.80 16.05 0.90
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 298 personer till Högskoleingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 32 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 27 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.74 0.90
Urval 2 16.20 12.55 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Högskoleingenjör Datateknik på Luleå tekniska universitet 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.74 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

288

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 288 personer till Högskoleingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 37 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 31 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.22 1.10
Urval 2 14.60 14.81 1.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Högskoleingenjör Datateknik på Luleå tekniska universitet 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 266 personer till Högskoleingenjör Datateknik vid Luleå tekniska universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 37 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 30 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå