Antagningspoäng för Högskoleingenjör Datorspelsutveckling vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87009

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 13.27 0.90 0.00
Urval 2 12.35 11.59 0.80 99.99
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör Datorspelsutveckling vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 13.27 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 208 personer till Högskoleingenjör Datorspelsutveckling vid Luleå tekniska universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 48 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 39 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 2% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 14.85 0.95 0.00
Urval 2 14.56 13.15 0.95
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör Datorspelsutveckling vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

43

Under HT2015 sökte 250 personer till Högskoleingenjör Datorspelsutveckling vid Luleå tekniska universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 46 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 41 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 15.30 1.05 0.00
Urval 2 14.25 14.90 1.05
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör Datorspelsutveckling vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

46

Under HT2014 sökte 269 personer till Högskoleingenjör Datorspelsutveckling vid Luleå tekniska universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 52 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 44 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå