Antagningspoäng för Högskoleingenjör Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-88012

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.15 11.17 0.40 99.99 0.00
Urval 2 12.15 11.17 0.40 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 12.15 i urvalsgrupp BI, 11.17 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 120 personer till Högskoleingenjör Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 21 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.03 12.06 0.40 99.99
Urval 2 15.37 12.13 1.00 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.03 i urvalsgrupp BI, 12.06 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 159 personer till Högskoleingenjör Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 40 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 29 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.28 11.67 0.45 99.99 0.00
Urval 2 15.28 11.67 0.45 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.28 i urvalsgrupp BI, 11.67 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 130 personer till Högskoleingenjör Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 19 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 14 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå