Antagningspoäng för Högskoleingenjör Energiteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-88031

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 11.90 0.85 99.99 0.00
Urval 2 16.30 11.90 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör Energiteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 11.90 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 81 personer till Högskoleingenjör Energiteknik vid Luleå tekniska universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 13 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 9 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 11.95 1.00 99.99 0.00
Urval 2 15.10 14.91 1.25 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör Energiteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 11.95 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 103 personer till Högskoleingenjör Energiteknik vid Luleå tekniska universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 16 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 12.46 0.40 99.99
Urval 2 12.46 0.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör Energiteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 12.46 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 106 personer till Högskoleingenjör Energiteknik vid Luleå tekniska universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 14 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 16 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå