Antagningspoäng för Högskoleingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-88032

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.58 15.30 0.50 99.99
Urval 2 13.58 15.41 0.65 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.58 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 156 personer till Högskoleingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 22 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 13 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 14.50 0.80 0.00
Urval 2 16.00 11.95 0.90 99.99
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 213 personer till Högskoleingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 24 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 10.65 0.75
Urval 2 13.99 10.65 0.75 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Högskoleingenjör Maskinteknik på Luleå tekniska universitet 12.90 i urvalsgrupp BI, 10.65 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

24

Under HT2014 sökte 170 personer till Högskoleingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 26 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 17 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå