Antagningspoäng för Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85063

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.76 0.40 99.99 0.00
Urval 2 14.76 0.40 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.76 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 39 personer till Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi vid Luleå tekniska universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 7 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 7 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 12.71 0.35 99.99
Urval 2 16.20 12.71 0.35
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 12.71 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 53 personer till Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi vid Luleå tekniska universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 12 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 11 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 11.29 0.95 99.99 0.00
Urval 2 14.90 11.29 0.95 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 11.29 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 65 personer till Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi vid Luleå tekniska universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 13 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 11 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå