Antagningspoäng för Högskoleingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80029

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.96 0.85
Urval 2 11.35 0.85 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Högskoleingenjör Teknisk design på Luleå tekniska universitet 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 174 personer till Högskoleingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 21 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 14 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.40 0.90
Urval 2 15.95 11.00 0.65 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Högskoleingenjör Teknisk design på Luleå tekniska universitet 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 204 personer till Högskoleingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 22 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 17.00 0.85
Urval 2 15.30 13.55 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Högskoleingenjör Teknisk design på Luleå tekniska universitet 15.30 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

26

Under HT2014 sökte 199 personer till Högskoleingenjör Teknisk design vid Luleå tekniska universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 24 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 19 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå