Antagningspoäng för Högskoleingenjör Underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85055

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.17 14.68 0.80 99.99
Urval 2 15.17 14.68 0.80 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjör Underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.17 i urvalsgrupp BI, 14.68 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 19 personer till Högskoleingenjör Underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.08 0.80 99.99 3.00
Urval 2 16.60 15.08 0.45 99.99 3.00
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör Underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.08 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 15 personer till Högskoleingenjör Underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.45 11.73 1.30 99.99
Urval 2 16.31 11.73 1.30
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör Underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 12.45 i urvalsgrupp BI, 11.73 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 17 personer till Högskoleingenjör Underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå