Antagningspoäng för Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80024

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.36 15.38 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.36 i urvalsgrupp BI, 15.38 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

286

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 286 personer till Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.86 14.85 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.86 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

39

Under HT2019 sökte 270 personer till Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 32 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 25 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.81 0.75 0.00 0.00
Urval 2 12.97 14.83 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

384

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 384 personer till Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 31 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 15.81 0.90
Urval 2 14.39 16.02 0.75
Under terminen HT2017 hade utbildningen Internationell ekonomi, kandidat på Luleå tekniska universitet 15.82 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

441

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 441 personer till Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 29 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.92 15.72 0.90 0.00
Urval 2 15.50 14.42 0.75 99.99
För höstterminen år 2016 hade Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.92 i urvalsgrupp BI, 15.72 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

419

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 419 personer till Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 29 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.53 0.90 0.00
Urval 2 16.15 14.90 0.80
För höstterminen år 2015 hade Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.53 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

449

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 449 personer till Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 26 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 18.39 1.00 0.00
Urval 2 17.17 16.25 0.90
För höstterminen år 2014 hade Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 18.39 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

465

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 465 personer till Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 19 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 17.35 0.95
Urval 2 16.80 17.35 0.90
Under terminen VT2014 hade utbildningen Internationell ekonomi, kandidat på Luleå tekniska universitet 17.25 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

488

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

28

Under VT2014 sökte 488 personer till Internationell ekonomi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 11 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå