Antagningspoäng för Journalistik i nya medier vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84579

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 0.90 0.00
Urval 2 17.60 17.03 0.55
För höstterminen år 2014 hade Journalistik i nya medier vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

301

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 301 personer till Journalistik i nya medier vid Luleå tekniska universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 19 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå