Antagningspoäng för Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84598

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.57 0.80 0.00
Urval 2 15.10 16.18 0.35
För höstterminen år 2015 hade Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.57 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

265

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 265 personer till Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 16 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 11 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå