Antagningspoäng för Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83001

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.64 16.61 0.75 0.00
Urval 2 11.90 13.26 0.15
För höstterminen år 2015 hade Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.64 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 259 personer till Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 10 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå