Antagningspoäng för Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83048

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 0.00 0.30 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 106 personer till Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 4 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.09 16.20 0.20 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.09 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 134 personer till Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 4 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 17.55 0.45 0.00
Urval 2 13.60 15.34
För höstterminen år 2017 hade Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 160 personer till Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 19.95 0.70 0.00
Urval 2 15.20 12.00 0.50
För höstterminen år 2016 hade Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 208 personer till Journalistik och medier, radio vid Luleå tekniska universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 8 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå