Antagningspoäng för Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83046

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.54 12.20 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 12.54 i urvalsgrupp BI, 12.20 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2019 sökte 61 personer till Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.14 15.10 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.14 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 101 personer till Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 16.64 0.50 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 156 personer till Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 14.92 0.60 0.00
Urval 2 13.40 12.67 0.55 99.99
För höstterminen år 2016 hade Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 173 personer till Journalistik och medier, text vid Luleå tekniska universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 7 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå