Antagningspoäng för Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-83047

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 13.70 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 13.70 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2019 sökte 120 personer till Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.68 15.60 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.68 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 176 personer till Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.57 15.20 0.45 0.00
Urval 2 11.04
För höstterminen år 2017 hade Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.57 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 188 personer till Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.54 0.75 0.00
Urval 2 14.90 0.40
För höstterminen år 2016 hade Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

280

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 280 personer till Journalistik och medier, tv vid Luleå tekniska universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 8 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå